Moeite met rekenen?

Leer kinderen rekenen met het 100-veld pakket

Word een rekenheld met het 100-veld

Met dit complete rekenpakket leren kinderen met behulp van cijferkaarten, polsbandjes en het 100-veld tellen, getallen benoemen en sommen maken (erbij en eraf) tot 100. Geen lange uitleg maar ervarend leren. Kinderen worden uitgedaagd te leren rekenen met heel hun lijf. Jij, als ouder, leerkracht of coach hoeft alleen maar de juiste vragen te stellen die je vindt in de handleiding.

Zo werkt de methode

Leer rekenen met het 100-veld

Een duidelijke uitleg

In de handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je kinderen met een 100-veld kunt leren rekenen. Ook voor de vloerkaarten is een beschrijving meegeleverd met voorbeelden om mee te oefenen.

De handleiding is geschreven voor zowel ouders, coaches als leerkrachten in het basisonderwijs.

Compleet pakket

 • 2 gekleurde polsbandjes met + en -
 • 3 verschillende 100-veldkaartjes (tot 10, 20 en 100)
 • een  handleiding met stappenplan
 • uitlegkaart voor het werken met de vloerkaarten
 • vloerkaarten 0 t/m 10 zwart
 • vloerkaarten 0 t/m 10 gekleurd
Beelddenken en rekenen

Bewegend leren

Bewegend leren is belangrijk. Kinderen leren door te doen en door al hun zintuigen te gebruiken. Door de vloerkaarten, in combinatie met de polsbandjes (+ en -), leren kinderen richtinggevoel (+ naar rechts en - naar links). Ze gebruiken hun hele lichaam  bij het uitrekenen van sommen. 

 • zien
 • gebruik van kleuren
 • voelen
 • lopen 
 • tellen
Getallen leren

Vanaf groep 3

Kinderen leren in logische stappen tellen en rekenen (plus- en minsommen). Eerst op de grond met vloerkaarten en later kan het 100-veld gebruikt worden bij het uitrekenen van sommen. De sommen worden visueel gemaakt. Er zijn 100-veld kaartjes tot 10, tot 20 en tot 100. Kinderen kunnen op een bepaald moment zelfstandig aan de slag met het uitrekenen van sommen. 

Bekijk het pakket en bestel direct

Leren rekenen beelddenken
€ 29,95
€ 24,95

100-veld Pakket

Met het honderdveld (100-veld) pakket leer je kinderen op een beeldende manier gemakkelijk rekenen. We hebben samen met (beelddenkende) kinderen de handleiding 'Word een rekenheld met het 100-veld' gemaakt waarmee je stap voor stap op een visuele manier leert rekenen. Om het rekenen te 'voelen' werken we met twee polsbandjes om te onthouden welke kant je op moet bij optellen en aftrekken. Je leert hoe je over het 100-veld beweegt om sommen te onthouden.

Wim

Spelend leren rekenen, leuk!!!

Onze kleindochter in de vakantie leren rekenen wat op school lastig was. De handleiding is kort en duidelijk en met veel beeldmateriaal. Ontzettend leuk om met de polsbandjes en kaartjes op de vloer aan de slag te gaan en later met het honderdveld.